Karen NAIL - Professional Nail & beauty care

  • Tiếng Việt
  • 한국어

Liên hệ

Karen NAIL - Professional Nail & beauty care

Karen NAIL

Karen NAIL – Professional Nail & beauty care

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 18/22 Lý Thường Kiệt, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

  • Email: karennail.dn@gmail.com

  • Hotline 1: +84 777 984 777 (English, VN)

  • Hotline 2: +84 913 159 456 (English, Japanese, VN)

  • Website: karennail.vn